Valdistrikt
Furuvik-Ytterharnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 20:20

Slutligt
Giltiga röster: 565 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 027 Valdeltagande: 55,6%

Valdistrikt
Furuvik-Ytterharnäs

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 20:20

Slutligt
Giltiga röster: 565 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 027 Valdeltagande: 55,6%

Partier