Valdistrikt
Forsbacka

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:13

Slutligt
Giltiga röster: 691 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 542 Valdeltagande: 45,27%

Valdistrikt
Forsbacka

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:13

Slutligt
Giltiga röster: 691 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 542 Valdeltagande: 45,27%

Partier