Valdistrikt
Älvkarleö bruk - Marma

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:39

Slutligt
Giltiga röster: 319 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 827 Valdeltagande: 38,81%

Valdistrikt
Älvkarleö bruk - Marma

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:39

Slutligt
Giltiga röster: 319 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 827 Valdeltagande: 38,81%

Partier