Valdistrikt
Björke-Trödje

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 20:13

Slutligt
Giltiga röster: 851 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 714 Valdeltagande: 50,12%

Valdistrikt
Björke-Trödje

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 20:13

Slutligt
Giltiga röster: 851 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 714 Valdeltagande: 50,12%

Partier