Valdistrikt
Valbo C

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:46

Slutligt
Giltiga röster: 666 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 594 Valdeltagande: 42,22%

Valdistrikt
Valbo C

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 18:46

Slutligt
Giltiga röster: 666 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 594 Valdeltagande: 42,22%

Partier