Valdistrikt
Valbo N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:15

Slutligt
Giltiga röster: 656 Ogiltiga röster: 17 Röstberättigade: 1 617 Valdeltagande: 41,62%

Valdistrikt
Valbo N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 15:15

Slutligt
Giltiga röster: 656 Ogiltiga röster: 17 Röstberättigade: 1 617 Valdeltagande: 41,62%

Partier