Valdistrikt
Valbo Ö-Hagaström N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:44

Slutligt
Giltiga röster: 987 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 909 Valdeltagande: 52,02%

Valdistrikt
Valbo Ö-Hagaström N

Räknat
100%

Uppdaterad 11 juni 2024 kl. 16:44

Slutligt
Giltiga röster: 987 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 909 Valdeltagande: 52,02%

Partier