Valdistrikt
Sätra NV

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 19:55

Slutligt
Giltiga röster: 777 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 589 Valdeltagande: 49,59%

Valdistrikt
Sätra NV

Räknat
100%

Uppdaterad 10 juni 2024 kl. 19:55

Slutligt
Giltiga röster: 777 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 589 Valdeltagande: 49,59%

Partier