Valdistrikt
Frötuna Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:31

Slutligt
Giltiga röster: 599 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 080 Valdeltagande: 56,02%

Valdistrikt
Frötuna Södra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:31

Slutligt
Giltiga röster: 599 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 080 Valdeltagande: 56,02%

Partier