Valdistrikt
Hallsta Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:26

Slutligt
Giltiga röster: 358 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 938 Valdeltagande: 38,7%

Valdistrikt
Hallsta Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 14:26

Slutligt
Giltiga röster: 358 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 938 Valdeltagande: 38,7%

Partier