Valdistrikt
Vätö

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:13

Slutligt
Giltiga röster: 516 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 988 Valdeltagande: 52,53%

Valdistrikt
Vätö

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:13

Slutligt
Giltiga röster: 516 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 988 Valdeltagande: 52,53%

Partier