Valdistrikt
Edebo-Ununge

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:33

Slutligt
Giltiga röster: 561 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 260 Valdeltagande: 45,08%

Valdistrikt
Edebo-Ununge

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 08:33

Slutligt
Giltiga röster: 561 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 260 Valdeltagande: 45,08%

Partier