Valdistrikt
Häverö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:41

Slutligt
Giltiga röster: 574 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 265 Valdeltagande: 45,77%

Valdistrikt
Häverö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:41

Slutligt
Giltiga röster: 574 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 265 Valdeltagande: 45,77%

Partier