Valdistrikt
Herräng

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:46

Slutligt
Giltiga röster: 422 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 878 Valdeltagande: 48,75%

Valdistrikt
Herräng

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 09:46

Slutligt
Giltiga röster: 422 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 878 Valdeltagande: 48,75%

Partier