Valdistrikt
Lohärad - Malsta

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:13

Slutligt
Giltiga röster: 482 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 880 Valdeltagande: 55,45%

Valdistrikt
Lohärad - Malsta

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 12:13

Slutligt
Giltiga röster: 482 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 880 Valdeltagande: 55,45%

Partier