Valdistrikt
Värsås

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:42

Slutligt
Giltiga röster: 674 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 258 Valdeltagande: 54,29%

Valdistrikt
Värsås

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:42

Slutligt
Giltiga röster: 674 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 258 Valdeltagande: 54,29%

Partier