Valdistrikt
Korsberga, Blikstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:15

Slutligt
Giltiga röster: 384 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 703 Valdeltagande: 55,62%

Valdistrikt
Korsberga, Blikstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:15

Slutligt
Giltiga röster: 384 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 703 Valdeltagande: 55,62%

Partier