Valdistrikt
Centrum västra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:14

Slutligt
Giltiga röster: 573 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 184 Valdeltagande: 48,9%

Valdistrikt
Centrum västra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:14

Slutligt
Giltiga röster: 573 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 184 Valdeltagande: 48,9%

Partier