Valdistrikt
Centrum östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:14

Slutligt
Giltiga röster: 434 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 088 Valdeltagande: 40,44%

Valdistrikt
Centrum östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:14

Slutligt
Giltiga röster: 434 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 088 Valdeltagande: 40,44%

Partier