Valdistrikt
Väring

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:17

Slutligt
Giltiga röster: 786 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 482 Valdeltagande: 53,64%

Valdistrikt
Väring

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 18:17

Slutligt
Giltiga röster: 786 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 482 Valdeltagande: 53,64%

Partier