Valdistrikt
Högskolan/Trängen

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:14

Slutligt
Giltiga röster: 748 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 582 Valdeltagande: 47,98%

Valdistrikt
Högskolan/Trängen

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:14

Slutligt
Giltiga röster: 748 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 582 Valdeltagande: 47,98%

Partier