Valdistrikt
Torsred

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:06

Slutligt
Giltiga röster: 927 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 574 Valdeltagande: 59,47%

Valdistrikt
Torsred

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:06

Slutligt
Giltiga röster: 927 Ogiltiga röster: 9 Röstberättigade: 1 574 Valdeltagande: 59,47%

Partier