Valdistrikt
Hjulkvarn

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 706 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 190 Valdeltagande: 59,92%

Valdistrikt
Hjulkvarn

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 706 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 190 Valdeltagande: 59,92%

Partier