Valdistrikt
Strömslund

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 904 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 406 Valdeltagande: 65,01%

Valdistrikt
Strömslund

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 904 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 406 Valdeltagande: 65,01%

Partier