Valdistrikt
Centrum Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 528 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 430 Valdeltagande: 37,97%

Valdistrikt
Centrum Ö

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 528 Ogiltiga röster: 15 Röstberättigade: 1 430 Valdeltagande: 37,97%

Partier