Valdistrikt
Siviken/Väne Ryr

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:05

Slutligt
Giltiga röster: 530 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 102 Valdeltagande: 48,64%

Valdistrikt
Siviken/Väne Ryr

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:05

Slutligt
Giltiga röster: 530 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 102 Valdeltagande: 48,64%

Partier