Valdistrikt
Källstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 619 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 950 Valdeltagande: 65,37%

Valdistrikt
Källstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:55

Slutligt
Giltiga röster: 619 Ogiltiga röster: 2 Röstberättigade: 950 Valdeltagande: 65,37%

Partier