Valdistrikt
Lyckhem V/Fredriksberg/Centrum V

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:48

Slutligt
Giltiga röster: 905 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 731 Valdeltagande: 52,74%

Valdistrikt
Lyckhem V/Fredriksberg/Centrum V

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:48

Slutligt
Giltiga röster: 905 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 731 Valdeltagande: 52,74%

Partier