Valdistrikt
Frändefors västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:47

Slutligt
Giltiga röster: 528 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 994 Valdeltagande: 53,62%

Valdistrikt
Frändefors västra

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:47

Slutligt
Giltiga röster: 528 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 994 Valdeltagande: 53,62%

Partier