Valdistrikt
Frändefors/Frändefors Ö/Vänerkusten

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:47

Slutligt
Giltiga röster: 827 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 654 Valdeltagande: 50,42%

Valdistrikt
Frändefors/Frändefors Ö/Vänerkusten

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 13:47

Slutligt
Giltiga röster: 827 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 654 Valdeltagande: 50,42%

Partier