Valdistrikt
Flanaden

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 08:02

Slutligt
Giltiga röster: 263 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 991 Valdeltagande: 26,84%

Valdistrikt
Flanaden

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 08:02

Slutligt
Giltiga röster: 263 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 991 Valdeltagande: 26,84%

Partier