Valdistrikt
Vist 2 (Sturefors N)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:15

Slutligt
Giltiga röster: 850 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 564 Valdeltagande: 55,12%

Valdistrikt
Vist 2 (Sturefors N)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:15

Slutligt
Giltiga röster: 850 Ogiltiga röster: 12 Röstberättigade: 1 564 Valdeltagande: 55,12%

Partier