Valdistrikt
Landeryd 5 (Ekholmen SO)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:22

Slutligt
Giltiga röster: 583 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 270 Valdeltagande: 46,46%

Valdistrikt
Landeryd 5 (Ekholmen SO)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:22

Slutligt
Giltiga röster: 583 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 270 Valdeltagande: 46,46%

Partier