Valdistrikt
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:27

Slutligt
Giltiga röster: 622 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 350 Valdeltagande: 46,3%

Valdistrikt
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 15:27

Slutligt
Giltiga röster: 622 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 350 Valdeltagande: 46,3%

Partier