Valdistrikt
Landeryd 4 (Ekholmen NV)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:32

Slutligt
Giltiga röster: 803 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 468 Valdeltagande: 55,11%

Valdistrikt
Landeryd 4 (Ekholmen NV)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 14:32

Slutligt
Giltiga röster: 803 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 468 Valdeltagande: 55,11%

Partier