Valdistrikt
Vist 1 (Vist-Sturefors S)

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:51

Slutligt
Giltiga röster: 813 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 272 Valdeltagande: 64,39%

Valdistrikt
Vist 1 (Vist-Sturefors S)

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 15:51

Slutligt
Giltiga röster: 813 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 272 Valdeltagande: 64,39%

Partier