Valdistrikt
Landeryd 3 (Kvinneby mfl)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:51

Slutligt
Giltiga röster: 801 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 246 Valdeltagande: 64,93%

Valdistrikt
Landeryd 3 (Kvinneby mfl)

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:51

Slutligt
Giltiga röster: 801 Ogiltiga röster: 8 Röstberättigade: 1 246 Valdeltagande: 64,93%

Partier