Valdistrikt
Lombolo östra-Nikkaluoktavägen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:29

Slutligt
Giltiga röster: 653 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 711 Valdeltagande: 38,52%

Valdistrikt
Lombolo östra-Nikkaluoktavägen

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:29

Slutligt
Giltiga röster: 653 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 711 Valdeltagande: 38,52%

Partier