Valdistrikt
Lombolo västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:21

Slutligt
Giltiga röster: 273 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 180 Valdeltagande: 23,56%

Valdistrikt
Lombolo västra

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:21

Slutligt
Giltiga röster: 273 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 180 Valdeltagande: 23,56%

Partier