Valdistrikt
Tuolluvaara-Nya Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:27

Slutligt
Giltiga röster: 497 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 319 Valdeltagande: 38,06%

Valdistrikt
Tuolluvaara-Nya Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:27

Slutligt
Giltiga röster: 497 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 319 Valdeltagande: 38,06%

Partier