Valdistrikt
Lombolo mellersta

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:48

Slutligt
Giltiga röster: 422 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 099 Valdeltagande: 38,76%

Valdistrikt
Lombolo mellersta

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:48

Slutligt
Giltiga röster: 422 Ogiltiga röster: 4 Röstberättigade: 1 099 Valdeltagande: 38,76%

Partier