Valdistrikt
Luossavaara-Abisko

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:26

Slutligt
Giltiga röster: 588 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 398 Valdeltagande: 42,27%

Valdistrikt
Luossavaara-Abisko

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 11:26

Slutligt
Giltiga röster: 588 Ogiltiga röster: 3 Röstberättigade: 1 398 Valdeltagande: 42,27%

Partier