Valdistrikt
Åsarp-Kättilstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:24

Slutligt
Giltiga röster: 783 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 404 Valdeltagande: 56,2%

Valdistrikt
Åsarp-Kättilstorp

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:24

Slutligt
Giltiga röster: 783 Ogiltiga röster: 6 Röstberättigade: 1 404 Valdeltagande: 56,2%

Partier