Valdistrikt
Hössna/Liared

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:08

Slutligt
Giltiga röster: 593 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 078 Valdeltagande: 55,47%

Valdistrikt
Hössna/Liared

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 17:08

Slutligt
Giltiga röster: 593 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 078 Valdeltagande: 55,47%

Partier