Valdistrikt
Gäsene Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:59

Slutligt
Giltiga röster: 538 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 080 Valdeltagande: 50,46%

Valdistrikt
Gäsene Östra

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 11:59

Slutligt
Giltiga röster: 538 Ogiltiga röster: 7 Röstberättigade: 1 080 Valdeltagande: 50,46%

Partier