Valdistrikt
Ranten-Grönelund

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 08:05

Slutligt
Giltiga röster: 511 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 327 Valdeltagande: 38,88%

Valdistrikt
Ranten-Grönelund

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 08:05

Slutligt
Giltiga röster: 511 Ogiltiga röster: 5 Röstberättigade: 1 327 Valdeltagande: 38,88%

Partier