Valdistrikt
Kinnarp-Slutarp

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:16

Slutligt
Giltiga röster: 570 Ogiltiga röster: 17 Röstberättigade: 1 162 Valdeltagande: 50,52%

Valdistrikt
Kinnarp-Slutarp

Räknat
100%

Uppdaterad 14 juni 2024 kl. 12:16

Slutligt
Giltiga röster: 570 Ogiltiga röster: 17 Röstberättigade: 1 162 Valdeltagande: 50,52%

Partier