Valdistrikt
Varnhem-Eggby

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:34

Slutligt
Giltiga röster: 996 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 639 Valdeltagande: 61,38%

Valdistrikt
Varnhem-Eggby

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 17:34

Slutligt
Giltiga röster: 996 Ogiltiga röster: 10 Röstberättigade: 1 639 Valdeltagande: 61,38%

Partier