Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:45

Slutligt
Giltiga röster: 495 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 484 Valdeltagande: 34,23%

Valdistrikt
Centrum

Räknat
100%

Uppdaterad 12 juni 2024 kl. 16:45

Slutligt
Giltiga röster: 495 Ogiltiga röster: 13 Röstberättigade: 1 484 Valdeltagande: 34,23%

Partier