Valdistrikt
Götene 2

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:51

Slutligt
Giltiga röster: 586 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 384 Valdeltagande: 43,14%

Valdistrikt
Götene 2

Räknat
100%

Uppdaterad 13 juni 2024 kl. 16:51

Slutligt
Giltiga röster: 586 Ogiltiga röster: 11 Röstberättigade: 1 384 Valdeltagande: 43,14%

Partier